Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

II ZASADY I FORMUŁA RAJDU

III. WARUNKI TECHNICZNE DLA UCZESTNIKÓW

IV TRASA I WYŚCIG

V OPŁATY

VI NAGRODY ORAZ PAKIET STARTOWY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Scroll to Top